วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เกมส์มือถือ Little Shop World Traveller

โหลดเกมส์มือถือ [JAVA]Little Shop: World Traveller S60v5
Symbian S60v5 [i8910HD/5800/N97/Mini/X6] Games

เกมส์มือถือ Little Shop World Traveller เป็นเกมส์แนว
โฟโต้ฮั๊น เราจะได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ที่ขึ้นชื่อของโลกนี้แล้วก็ต้องมองหาไอเท็มพิเศษที่ซ่อนอยู่
ในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นด้วย

โหลดเ้กมส์มือถือ

2 ความคิดเห็น: